[prot ea]

LP-Medical s.r.o.
MUDr. Pavel Lisický

Praktický lékař pro dospělé

Závodní preventivní péče

Předepisování E-Receptů Naše ordinační hodiny

Aktuálně

Ordinace MOST, DP a KRUŠNOHORSKÉ ordinace jsou v běžném provozu.

Ordinační hodiny

Čas objednání je časem orientačním, není v našich možnostech vám zajistit čas přesný na minutu, budeme se snažit čas objednání dodržet -/+ půl hodinu. Pokud se tak nestane, přijměte omluvu. Věřte, že děláme proto maximum, ale každý klient potřebuje jiné množství věnovaného času.

Ordinace MOST, DP

Den Nemocní Prevence Nemocní Objednaní
Pondělí 07:00-10:00 ráno 10-12, 12:30-18
Úterý 07:00-10:00 ráno 10-12, 12:30-18
Středa 07:00-10:00 ráno 10-12, 12:30-18
Čtvrtek 07:00-10:00 Ordinuje MUDr. Eva Maštová ráno 10-12:30
Pátek V Mostě se neordinujeKRUŠNOHORSKÉ ordinace

Den Brandov, OÚ Hora Svaté Kateřiny, OÚ Nová Ves v Horách, OÚ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek 8.00 - 10: 10 10:45 - 12:31 od 13.15 pouze objednaní


Pravidla ordinace

 • Akutní případy - nevolnosti, pocity na omdlení , torpidní bolesti, gravidní, onkologičtí pacienti v léčení mají přednost - hlásit sestře
 • Prevence se prosím objednávají telefonicky v ordinačních hodinách do 12-ti hodin. Nevolejte v polední pauzu či později
 • Na zmeškané hovory nevoláme zpět, na SMS zprávy nereagujeme
 • Na prevence a vyplnění jakýchkoliv formulářů zejména pro pojišťovnu je nutné se předem objednat.

Předepisování E-Receptů

Pokud nechcete chodit pro recepty do ordinace stačí zavolat na číslo 608 72 00 75.

CENÍK

Ceník prohlídek a úkonů, které nehradí zdravotní pojišťovny.
Pacienti bez plného českého pojištění platí individuálně dle rozsahu vyšetření.

Úkon Cena
výpis ze zdravotnické dokumentace do třetího a dalšího dne, standart 250 Kč
výpis ze zdravotnické dokumentace - na počkání či do druhého dne 350 Kč
vyšetření na řidičský průkaz, vyšetření na držení střelné zbraně, vyšetření na držení plavebního průkazu (lodivodské zkoušky), či jiné vyšetření pro výkon specifických činností (myslivost,rybolov aj) 400 Kč
natočení EKG bez zdr.důvodu, indikace nelékařem 300 Kč
vystavení zdravotního průkazu 300 Kč
minimální administrativní úkon, potvrzení pro studující 150 Kč
vypsání tiskopisu pro pojišťovny, vyjádření se pracovního zařazení pro potřeby Úřadu práce,... 300 Kč
vstupní, periodická, mimořádná, výstupní prohlídka zaměstnanců (pro smluvní partnery) - pro nesmluvní pouze kategorie práce I. 600 Kč
předoperační vyšetření samoplátcem - bez odběrů 600 Kč
Potvrzení o onemocnění covid-19 100 Kč

O nás

MUDr. Pavel Lisický poskytuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči, odběry krve a biologického materiálu na rozbory a aplikaci očkovacích látek v kompetence praktického lékaře pro dospělé a v rámci smluvních vztahů s firmami ,pro které poskytuje pracovnělékařské služby.

Disponujeme EKG, INR, CRP, spirometrem, močovým analyzátorem. Lékař provádí kořenové obstřiky pro pojištěnce VZP, která má tento výkon nasmlouván.

Drobné chirurgické výkony v kompetenci praktického lékaře ( ošetření drobných řezných ran - steristripy, sutury, převazy chron. ran), dále aplikace i.v. , i.m injekcí , podání krátkodobých infuzí dle prostorových možností ( zatím není daná možnost, omezené prostory, pouze za příplatek v mezidobí polední pauzy ).

Provádíme předoperační vyšetření v kompetenci praktického lékaře, včetně odběrů žilní krve v odběrové místnosti (nová přístavba ordinace).

Ordinace je vybavena AED (automatickým externím defibrilátorem), přenosným (mezi ordinacemi vozím jej i v autě).

Máme bezbariérový přístup v Mostě a Brandově.

Ordinace provádí vyšetření pro pracovnělékařské služby dle zák.č. 373/2011 Sb v souladu s upravující vyhláškou č.79/2013 Sb pro předem nasmlouvané společnosti pro všechny kategorie práce I.-IV. a pro registrované klienty v kategorii I. Zaštítěné získaným certifikátem ze základů pracovního lékařství z roku 2014.Novelizace vyhl.č.436/2017 Sb.

Upozorňuji, že od 1.11.2017 vešla v platnost novela zákona č.202/2017 Sb, která upravuje platnost nočních prací a další novinky . Prosím firmy, drobné žinostníky nechť si legislativu nastudují a chodí jen s PLATNÝMI FORMULÁŘI.

Poskytujeme školení první pomoci v rámci poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance - laickou veřejnost - zpoplatněné (300,-/osobu /1,5 hodina , při větším zájmu osob slevu možná domluvit vždy)

Vybavení ordinace: (odpovídá minimálně platné legislativě) + ....

 • Test CRP, který rychle ověří, mají-li se použít antibiotika pro léčbu nemocného (pouze v Mostě)
 • Test INR na sledování koagulace (srážlivosti) krve u pacientů užívající antikoagulanty (ve všech ordinacích transportní i na horách)
 • EKG na sledování elektrické aktivity srdečního svalu (ve všech ordinacích, včetně všech ordinacích i na horách)
 • tlakový holter (tč. není k dispozici pro poruchu)
 • spirometr (pro pracovnělékařské služby)
 • Uritex (přístrojové vyhodnocení moči s tištěným výstupem), nutné pro pracovnělékařské služby
 • AED ( automatický externí defibrilátor) umístěn v autě, které je od ordinace vzdáleno pár metrů
 • Detektor spánkové apnoe (vyšetřování tč. není zahájeno)
 • pulzní oxymetr ( měření okysličenosti krve kylíkem)
 • TOKS (test na okultní krvácení, v rámci detekce mikroskopické přítomnosti hemoglobinu ve stolici - prevence nádoru tlustého střeva, okažitý výsledek)
 • tabulky k vyšetření barvocitu (Stiling a spol), Jäggerův oční test - orientační vyšetření
 • Snellenův optotyp (na vyšetření zrakové ostrosti)
 • Profesionální detektor přítomnosti alkoholu v dechu Dräger s certifikovanou kalibrací včetně tiskopisů a lékařských vyšetření na požití alkoholu
 • Orientační testery na přítomnost návykové látky


GDPR: (ochrana osobních údajů)

Certifikáty a osvědčení

Fotogalerie

Náš tým

Lékař

MUDr. Pavel Lisický

Jednatel a lékař
zdravotní sestra

Alena Vogeltanzová

zdravotní sestra

Kontaktujte nás

Na zmeškané hovory nevoláme zpět, na SMS zprávy nereagujeme !!!
Prevence a objednání se nedějí po e-mailu !!!
Prevence se prosím objednávají telefonicky v ordinačních hodinách do 12-ti hodin. Nevolejte o polední pauzu či později !!!

Číslo účtu

115-5066410267/0100 KB Louny

E-mail

[prot ea]

Kontakt na účetní: Leco spol s.r.o., Ing. Petscherová Hana 476 769 067, [prot ea] (jen pro dotazy na vyúčtování faktur)

S jakými pojišťovnami spolupracujeme?

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Revírní bratrská pokladna (213), Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)

Volnočasové zájmy