[prot ea]

LP-Medical s.r.o.
MUDr. Pavel Lisický

Praktický lékař pro dospělé

Závodní preventivní péče

Předepisování E-Receptů Naše ordinační hodiny

Aktuálně

Nemoc COVID-19 - základní informace a doporučené postupy:

Než navštívíte svého lékaře, nejdříve zavolejte do ordinace !!!

Co je Nemoc COVID-19 ?  :

COVID-19 je infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2, jež se začal šířit v prosinci 2019 z Číny z města Wu-chan z místního tržiště. Údajný zdroj: spekulace , nic není potvrzeno, zdroje se liší...? Další  Označení COVID-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11. února 2020.

K 29. březnu 2020 je na celém světě přes 680 000 potvrzených případů,aktivních případů:asi přes 350 000, z toho přes 30000 úmrtí a přes 150 000 zotavení. Koronavirus se zároveň rozšířil prakticky do všech států. Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění COVID-19 v Česku. K 29. březnu 2020 bylo v Česku evidováno již 2622 případů výskytu onemocnění COVID-19. V Česku se už uzdravilo již deset pacientů.(zdroj ČTV). Smutná statistika: jedenáct úmrtí v ČR (inforamce budu upravovat denně!!)( 09:30 hod.)

Nakažení a inkubační doba

COVID-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu tz. aerosol. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota R0 (tj. přibližně kolik lidí může nakazit jeden infikovaný člověk) se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné, jako u nemoci SARS.

Inkubační doba (tzn. doba od nakažení do propuknutí příznaků nemoci) se pohybuje přibližně mezi 2 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční. Jsou případy i delší, ale z neofic.zdroje.

Identifikace:

Nemoc má příznaky i průběh velmi podobné jako závažnější chřipka či jiné podobné chřipkové onemocnění. Je tak velmi obtížné na první pohled rozeznat nákazu koronavirem právě od chřipky. V současnosti je tudíž jediný možný způsob, jak virus v těle odhalit, podstoupit krevní testy, při kterém se v odebraných vzorcích následně hledá stejné RNA (replikující deoxyribonukleová kyselina, tvoří se při dělení buněk s přenosem genetických informací od mateřské buňky), jako má koronavirus. Stále se však vyvíjejí nové a efektivnější metody testování na podobném principu.

Testují se tč. symptomatičtí lidé a lidé,kteří byli v přímém kontaktu s osobou pozitivní na SARS-CoV-2. Samoplátci a jiní bez známek onemocnění zřízená odběrová místa nevyšetří. Nutná je indikace lékařem praktickým s K - žádankou a hlavně splňující daná kritéria, která se v průběhu vývoje šíření nemoci nohou měnit.

Příznaky a symptomy:

Jako první se projevuje horečka, velká únava a dušnost. Později se přidá suchý dráždivý kašel, případně bolest svalů a kloubů.

Zjednodušeně: 1. zvýšená teplota, horečka (nad 38 st.C)

                      2. kašel (většinou suchý, ale není pravidlem )

                      3. dušnost ( zadýchávání se při běžné činnosti, klidová, námahová ..), bolesti na hrudi při kašli

                      4. bolesti svalů (jako chřipka, slabost, špatně se postaví na nohy a ujde jen po místnosti ...)

                      5. únava ( spavost, přes den pospávání, unaví i běžná činnost ... musí odpočívat)

Nemoc může proběhnout inaparentně - bezpříznakově , zejména zdravotníci, mladí a děti.

Ačkoliv se klade důraz na ochranu skupiny lidí nad 65 let, tak nejčastěji nemocnými s nejhoršími projevy nemoci jsou lidé v produktivním věku 35-55 let, nekuřáci, sportovci, jinak zdraví lidé, více muži. Na které primární prevence tolik zaměřená není.

Rýma vodnatá či s hustějším sekretem - není to vždy ,ale spíše patří k běžné virové etiologii.

Životní funkce přijímaných pacientů jsou obvykle stabilní. Závažnější případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Dle zdrojů informací se kolem 60-ti % dostává do chronicity – fibrozní přestavba plicního parenchymu

(fibróza plic), díky iniciaci zánětu v plicích – projevy jako u asthmatu a CHOPN (dušnost zejm.námahová, nevýkonnost, nutnost používání inhalačních antiasthmatik, kortikoidů) a v extrémních situacích i nutnost DDOT ( domácí oxygenátor) a krajní případy jsou smrtné (lidé zmírají při plném vědomí s pocitem „topení se“ , dusí se tím, že se jim plíce zalévají hojným sekretem vznikající ze zánětlivých procesů. Tím se vysvětluje i polohování pacientů v leže na břiše.

Léčba:

Na toto onemocnění zatím neexistuje žádná účinná vakcína ani lék, který by účinkoval přímo proti viru. Na potlačení některých příznaků onemocnění je možné zahájit podpůrnou léčbu běžně dostupnými léky: (teplota- antipyretiky paracetamol-Paralen 500 mg, antitusiky- proti kašli ..)

Několika zemím se ale podařilo své pacienty vyléčit pomocí léků na AIDS v kombinaci s léky na chřipku.

V Číně byl (cca 21. února 2020) k experimentální léčbě připuštěn lék favipiravir (favilavir), slibné výsledky však měl i remdesivir (tč. testovaný na nemocným s těžkým průběhem) a chlorochin.

V Itálii jsou experimentálně používané: chlorochin, remdesivir, kombinace lopinaviru a ritonaviru pro jejich antivirální účinek, nadále rocilizumab (RoActemra normálně proti revmatoidní artritidě) který modulací cytokinu IL-6 dokáže zmírnit zánět plic v kritických fázích nemoci.

V ČR byl 24.3.2020 použit poprvé remdesivir jako experimentální lék u nemocného s koronavir.infekcí v akutním stavu. Jaká je odpověď organismu na podání specifického antivirotika není známo. Musíme ještě počkat.

V případě COVID-19 se ozývají vedle skutečných lékařů i provozovatelé nejrůznějších forem tzv. alternativní medicíny, kteří proklamují, že jejich přípravek je nějakým způsobem efektivní v terapii nebo v léčbě onemocnění. Z internetových zdrojů jako prevence je doporučováno vysoké množství vitamínu C (nad 3g/den – ale není potvrzeno !! bez záruky..), pravidelný pitný režim. Americké Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví (NCCIH) varuje, že neexistuje žádný důkaz, že by tyto formy pokusů o prevenci nebo terapii mohly být prospěšné, některé dokonce mohou být nebezpečné.

Dne 6. března 2020 uvedla hlavní hygienik ČR, že aby se dal člověk považovat za vyléčeného, musí mít dva negativní testy za sebou s odstupem 24 hodin.

Smrt

Nákaza koronavirem SARS-CoV-2 může mít i smrtící následky. Ke 12. březnu 2020 na nákazu zemřelo 7 199 lidí. Dle prvotních výzkumů se smrtnost pohybuje mezi 2 a 3 % a v lednu 2020 WHO uvedlo, že smrtnost činí přibližně 3 %. Ve studii Královské univerzity bylo uvedeno, že se smrtnost může pohybovat od 0,8 %, kdy jsou započítáni přenašeči bez symptomů, do 18 %, kdy jsou započítáni pouze nakažení se symptomy z provincie Chu-pej.

Údaje o smrtnosti jsou ovlivněny kvalitou statistik počtu nemocných, přičemž se metodika pro úřední čísla vydávaná Národní zdravotní komisí (NHC) mění.

Prevence nemoci

https://www.youtube.com/watch?v=O1jeow52Fno&feature=youtu.be

(doporučuji toto video, které vám stručně představí možnosti laické prevence, mj. moc krásná zrzečka :) ).

Prevence před nákazou koronavirem SARS-CoV-2 je stejná jako u jiných virových onemocnění, například chřipky, tj. zpřísnění hygienických pravidel, např. mytí rukou, vyhýbání se osobám s respiračními potížemi, vyhýbání se koncentrovanému shromáždění osob či posilování imunitního systému.

Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.

V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky ordinaci registrujícího praktického lékaře, který bude dále organizovat poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.

Pokud na těchto stránkách nenajdete informaci co máte udělat, zavolejte.

Prosím o příjmení, budete tázáni na identifikaci osoby (rodné číslo či GDPR heslo), s anonymy se bavit nebudu a čísla budou dále předány k řešení.

Volat jen naši pacienti !! Nejsme call centrum, jen konzultační linka s lékařem pro svoje pacienty.

Přistoupil jsem k telefonické konzultaci i v sobotu, neděli a o svátky: od 7 do 22 hodin.

                       608 72 00 75,   608 72 00 86  (neprozvánět, jen volat, ne SMS)

či e-mail: info@lp-medical.cz , lp-medical@seznam.cz  (odpověď max do 8 hodin !!)

Všední dny pondělí až pátek 7 -12 hod.: 476 769 067, 608 72 00 75, 608 72 00 86.

aktualizace 29.3.2020 00:00 hod


kontakty na Krajskou hygienickou službu - dotazy

Zde jsou tel.čísla uvedená Krajskou hygienickou službou Ústí n.Labem

pro potřebu konzultace případného nakažení koronavirem:

Koronavirus infolinky KHS UK
+420 736 233 176
+420 704 829 502
+420 703 365 986
Po - Pá: 7:00 - 17:00

pro případ informace o COVID-19:

www.khsusti.cz

 naše ordinace telefonicky :denně 7 - 22 hod.

                      608 72 00 75,

                      608 72 00 86

 

zdroj info: web khs ÚStí, 26.3.20 - 20:00 hod.


prohlášení výboru Sdružení praktických lékařů ze dne 15.3.2020

        Prohlášení výboru Sdružení praktických lékařů ČR pro členy SPL

V této situaci a ve snaze nevystavovat lékaře primární péče neúnosnému riziku a také zabránit riziku šíření infekce v ordinacích primární péče vydává výbor SPL ČR následující doporučení svým členům: 

V současné epidemiologické situaci je třeba na každého pacienta s respiračním onemocněním pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-19. Takových pacientů vyšetří každá ordinace VPL řadu desítek denně a není dále možné, aby praktičtí lékaři pracovali bez ochranných prostředků. Proto:

1. Od pondělí 16.3.2020 používejte striktně po celou ordinační dobu předepsaný respirátor a brýle. To platí i pro ostatní personál ordinace.

2.Redukujte počet personálu v ordinaci, tak aby Vám omezené množství ochranných prostředků vystačilo co nejdéle

3.Redukujte ordinační hodiny a zkraťte tak pro personál dobu expozice virem

4.Z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích VPL. Proto uzamkněte čekárny svých ordinací a dovnitř vpouštějte pacienty pouze po předchozí domluvě.

5. Omezte péči pouze na pacienty s akutními potížemi. Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky dále směrujte dle platných postupů na KHS a linku 112. Pacienty s banalitami odmítejte. Kontroly chronických pacientů bez akutních potíží odložte. Samozřejmě odložte veškeré preventivní prohlídky, očkování atd.

6.Chronickou medikaci řešte vystavováním e RP. Pacientům v karanténě vystavujte e-PN pouze na základě telefonické konzultace. Stejně postupujte u všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.

7.S okamžitou platností přestaňte poskytovat pracovně-lékařské služby a zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavte vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti)

8.V okamžiku, kdy Vám dojdou předepsané ochranné pomůcky již nejste schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Proto převeďte činnost Vašich praxí nouzového režimu. V tomto režimu uzavřete své ordinace pacientům. Poskytujte pouze telefonické či elektronické konzultace, zajistěte předpis e-Receptů a vystavování e- Neschopenek, ale nevstupujte do fyzického kontaktu s pacientem.

9.Pokud jste v dobrém zdravotním stavu, nabídněte své síly zdravotnímu systému k zajištění bazální péče o akutní pacienty cestou LPS či urgentních příjmů. Možné je i řešení, že péče o pacienty bude zajištěna pouze v několika vybraných ordinacích v každém okrese, které budou vybaveny ochrannými pomůckami.

10.V okamžiku, kdy bude Vaše ordinace znovu vybavena dostatečným množstvím ochranných prostředků, které umožní zajistit bezpečný provoz, vraťte se k režimu provozu dle bodů 4-7.

11.Tato doporučení platí do odvolání a budou dále upřesňována. Sledujte web SPL ČR.

 

Předsednictvo SPL ČR 15.3.2020 + tým ordinace LP-Medical s.r.o. 16.3.2020

jsem členem SPL ČR


Poděkování dárcům ordinace

POTŘEBUJEME 3 celoobličejové štíty,

děkujeme všem níže uvedeným dárcům, kteří ač sami měli málo, tak z toho mála věnovali do naší ordinace:

- respirátory :  typu FFP2, FFP3  (celkem 3 kusy)+18 kusů FFP2 -stát  červeně - aktuální stav v ordinaci celkem

- ochranné brýle:  6 kusů

- ochranné čepice6 kusů

- ochranné obleky:  10 kusů

- ochranné jednorázové rukavice : 200 kusů + 150 kusů jsme měli

- desinfekce:  2,0 litry - měli jsme v ordinaci před mimořádným opatřením + 2x325ml

Poděkování patří:

- pan. J. Kozelka, Most

- paní A.Šafránková, Most

-paní  Raušerová, Most, zaměstnankyně Dopravního podniku Most

- pan R.B., Most

- firma Palmr, jednatel: David Palma, Vtelno

- pan M.Hlaváček, Most

Za všechny darované ochranné prostředky moc děkujeme a jsme vám neskonale vděčni a zavázáni.

Děkujeme za všechny, pro které můžeme na dané dny otevřít.

Tímto darem bude moci naše ordinace fungovat pro fyzický kontakt s lékařem celkem: 6 dnů (konkrétně: 27.3.,30.3., 31.3.,1.,2.a 3.4.2020). Ostatní dny jsme v ordinaci, ale pro pacienty v kontaktu jen přes telefon denně od 7 do 12 hodiny po-pá.

Rozhodnete li se nám pomoci v této situaci, budeme rádi na tel.č. 608 72 00 75, 608 72 00 86,

               e-mail: lp-medical@seznam.cz,

akutalizace: 26.3.2020, 20:00 hod.

 


zákaz vstupu do budovy Dopravního podniku Most

s okamžitou platností je zakázán vstup do budovy Dopravního podniku Most, platí i pro vestibul !!!

Pokud jste domluveni předem telefonicky s personálem ordinace, počkejte před vstupními dveřmi, sestra pro vás přijde. Ohlašte se telefonicky do ordinace. Ordinace je  od 7 do 12 hodin pouze po telefonické konzultace se sestrou - tzn.jen akutní případy. Ne konzultace dlouhodobých stavů !!!

upraveno  26.3.2020 20:00 hodin.


omezení chodu ordinace pro akutní případy (nutné předem volat !!!)

Zásoby díky sponzoringu Vás pacientů přibylo, velice si toho vážíme a děkujeme. I přesto ...

od 19.3.2020 lékař omezuje svou ordinaci pro akutní ošetření, po předchozí telefon.konzultaci !!

Pro akutní případy po předchozí telefonické konzultaci:  denně po-pá         7- 12 hod. ,

                                                                                  služba denně vč.so i ne 12 - 22 hod.,

tel. 476 769 067, 608 72 00 75, 608 72 00 86

e-mail: lp-medical@seznam.cz (reakce do 8 hodin)

co se změnilo v ordinaci v souvislosti s vládním nařízením vydaným mimořádným opatřením (stav nouze):

1. Chod ordinace je vzhledem k nedostupnosti ochr.pomůcek (respirátory typ FFP2,FFP3) omezen na telefonickou konzultaci Pondělí až pátek od 7 do 12 hodin, posléze služba 12 - 22 hod. na 608 72 00 75

2. Zrušeny jsou odběry žilní krve v ordinaci z důvodů uvedených v bodě 1.

3. Zrušeny jsou pracovnělékařské prohlídky do odvolání (mimořádné opatření vydané vládou ČR), jejich platnost se automaticky prodlužuje, u vstupních prohlídek se dá učinit čestným prohlášením pro zaměstnavatele a prohlídky se provede v době zrušení MO

4. Omezeny jsou vyšetření pro ČSSZ, OSSZ,(invalidní důchody, karty pro osoby zdr.postižené, ošetřovné aj.), návrhy na lázně, vyšetření na řidičák, vyšetření na zbrojní průkazy, vydání zdravotních průkazů a vyjádření pro pojišťovny a jiné administrativní úkony, jejichž platnost se prodlužuje do doby odvolání.

5. Zrušeny do odvolání jsou různé vyšetření či konzultace pro chronické zdravotní potíže, plánované kontroly, benigní vleklé zdravotní obtíže či jiné odložitelné zdravotní neduhy. Tyto až pomine stav nouze.

 co se změnilo pro občany ČR plošně:

1. omezení volného pohybu osob. Ven : z důvodu cesty do a z práce, cesta k a od lékaře pro akutní obtíže,telefonicky předem konzultované, nákup potravin či jiných potřeb denního užívání a jiné vládním nařízením dané výjimky.

2. omezení volného pohybu občanů ČR a cizinců přes hranice. Pendlerům tč. ještě umožněno na základě jakési cestovní knížky, v praxi je to zákaz vycestovat za hranice pro běžného občana a opačně pro cizince

3. nutnost nošení ochrany obličeje (ústa, nos) na veřejnosti - bez pouze doma a osamoceni v osobním autě, používání jednorázových rukavic při nákupech do odvolání

4. vymezení doby nákupu v potravinách pouze pro osoby staší 65 let denně od 8 do 10 hodin + zdr.postižení nad 50 let

5. zpřísnění sankcí za přestupky a trestné činy zejména v souvislosti s danou mimořádnou situací a tzv. prospěchářstvím vyjm.např.šíření poplašné zprávy, falešné informace, šíření infekční choroby, krádeže, loupeže, rabování, lichva, spekulantství apod.

pokud jsem na něco zapomněl, jistě to najdete na ofic.stránkách vlády ČR, min.zdravotnictví, stát.zdravot.ústavu, kraj.hygienické stanice Ústí či Praha a j. zdroje

aktualizováno: 26.3.2020,20:00 hod. zdroj: LP

 

 


Doporučený algoritmus postupu praktických lékařů dle SVL

v případě podezření na nemoc: COVID-19 - kritéria !!!

- teplota nad 38 st.C po dobu min.2 dny

- kašel spíše sušší

- postupně se horšící dušnost, resp. dušnost, nebyla li a není-li jiné vysvětlení

                 kontaktovat ordinaci: 608 72 00 75,  608 72 00 86,  476 769 067 (po-pá 7-12 hod.)

                 při splnění podmínek a podezření bude vystavena K-žádanka a odeslána vám na e-mail, který musíte nahlásit. máš e-mail: lp-medical@seznam.cz   , případně ordinaceLisicky@seznam.cz, event.: info@lp-medical.cz

Pro indikované odběry je odběrové místo: (ne pro samoplátce !!!!)

vedle pavilonu A, Nemocnice Most, K.Z.a.s., J.E.Purkyně 270/5, Most, 434 64,

tel. : 478 03 1111 , denně od 8 do 16 hodin.

dopor. sledovat důvěryhodné weby zejména kraj.hyg.stanice, nemoc.Most :

www.khsusti.cz ,

http://www.kzcr.eu/cz/mo/ ,

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ , https://koronavirus.mzcr.cz

http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov ,

www.lp-medical.cz

v případě úzké provázanosti s vývojem současné situace koronavirové infekce, vlastníte-li web.stránky s danou tématikou, napište a vložíme sem odkaz.

Pracovní neschopnosti (DPN) lze vystavit s třídenní zpětnou platností !!!

Tzn. v pondělí lze v pohodě vystavit pracovní neschopnost od pátku tj.27.3.2020. Tedy pokud se přes víkend objeví zdravotní potíže či vrátíte-li se ze zahraničí v pondělí nám zavolejte a domluvíme se po telefonu.

DPN platí jen pro pracující resp.osoby zaměstnané. Ne pro důchodce, studenty a osoby na Úřadu práce a OSVČ.

Neschopnosti jsou bez možnosti vycházek - karanténí opatření !!!!

V případě zdravotních potíží přes víkend, které snesou..... odkladu a rady zdr.personálem či lékařem na pondělí,

odložte na pondělí !!!

Teplotu - snižujte paracetamolem ( Paralen 500 mg ) po 3-4-6 hod. či nárazově 2x500 mg tbl.,

           - tekutiny bez sycení CO2- bublinky dráždí žaludek (nekoncentrované čaje, ovocné šťávy atp.) ne alkohol !!

          - v případě vysokých teplot - ledovat třísla, led.ne přímo, ale přes textil .... aj. vaše zkušenosti

Suchý kašel : - v polosedě (ne si lehat do horizontály, alespoň 2 polštáře)

                    - zvlhčovat vzduch, větrání častejší, pozor na zhoršení- má se citelně ochladit !!

                   - léky na tlumení kašle (antitusika)- volně prodejná v lékárně (Sinecod, Stoptussin atp.)

                         případně při vlhkým kašli (expektorantia) volně prodejné v lékárně ( Mucosolvan, Bronhexin, Ambrobene atp. )

Dušnost: - domácí klid., režim, nikam nechodit, nic nedělat, ani běžné domácí práce( mytí nádobí, luxování atp. )

    ( při narůstání dušnosti volat 155 či 112 !!!), případně v pondělí k nám telefonicky mezi 7- 12 hodin

--------------------------------------

bolesti v krku - Orofar nebo Tantum verde, Strerpsils, Strepfen, aj. volně prodejné

                       - Priznitz.obklad kolem krku 60 minut a opakovat několikrát denně

                        - tekutiny průběžně

rýma: - dekongescentia_ nosní kapky ( např. Pinosol, Olynth HA atp. - volně prodejné

 

zdroj: vlastní LP-Medical, aktualizace: 26.3.2020 , 20:00 hod.

 


jsem nemocný .... co mám dělat v době mimořádného opatření ...?

Zjistil jsem, že mám příznaky: (respiračního onemocnění - dýchacího systému)

1.) zvýšená teplota ( do 38 st.C,) ,horečka (nad 38 st.C) - první 4 dny toto bývá fyziologické při boji organismu s infekcí

2.) únava (oddiferencovat chronickou únovu, změnu prostředí, problémy se štítnou žlázou, užívání léků s tlumivým účinkem a jiné dohledatelné a logické příčiny únavy) x náhlá neobvyklá únava (pár dní, vyčerpanost po běžné nezátěžové situaci - vaření, mytí nádobí atp., které předtím nebyly, posedávání na sedačce, usínání a pospávání během dne, aj.)

3.) svalová slabost, bolesti svalů event. i kloubů (myalgie, myopatie, parestezie ...) náhle vzniklé bolesti svalových skupin dýchacích - na hrudníku zejm.při dýchání a kašlání, svaly paže, stehen, břišní svaly - pomocné dých. svaly aj.

4.) kašel : suchý - nic nevykašlává, vlhký(produktivní) - vykašlává hleny ( jakékoliv barvy hnědá, zelenavá, žlutavá event. stopy krve - nitky - prasknutí sliznice při urputníém kašli), smíšený kašel ( někdy vykašlává, někdy ne)

5.) dušnost (oddiferencovat dušnost chronickou u pac. s ICHS, CHOPN, asthmatem, anémie ... někdy těžké pro laika, ale člověk, který toto měl i dříve, tak to bude patřit k základnímu onemocnění - zde k lékaři pokud se stav významně zhorší (155, 112)) od náhle vzniklé dušnosti (opocení, nauzea - na zvracení, zvracení, tlak na hrudi, s možnou propagací do krku, levé ruky a do malíku aj. - akutní infarkt -volat 155!), postupně se rozvíjející dušnost ( rádově hodiny, dny ) - respirační infekce s velkou pravděpodobností... aj.

6.) nauzea- pocit na zvracení , zvracení ( většinou po lécích, ne každý vše snáší, předávkování, či špatné kombinace léků) , po spolykání hlenů a zatékání z hor.dých. cest , déle trvající + bolesti v epigastriu - pod hr.kostí - vředová choroba žaludku a dvanáctnerníku, infakt myokardu , virové či bakter.onemocnění zažívacího traktu , první týdny těhotenství a jiné

7.) vertigo - motání hlavy , nejč. známky dehydratace - nedost.pitný režim, chronické + tinitus- hučení, pískání - onem.vnitř. ucha - M-Meniére apod., známky hypotenze - nízkého tlaku, chronické - zůžení krkavic, AS plátem !!, psychogenní etiologie

8.) bušení srdce - nejčastěji psychogenní příčina - stres situace, událost, pochopitelně to co se děje nyní je vyvolavatelem tohoto,  však i srdeční rytmové poruchy + dušnost - vždy k lékaři a EKG či vyšetření, nutno vyloučit organickou příčinu, dále onem.štítné žlázy a jiné interní onemocnění

9.) vysoký tlak (většinou u hypertoniků- léčených či nedost.kompenzovaných, či při neúčinnosti léčiva) - u infekcí může být lehký vzestup event. i pokles tlaku ( vhodné monitorovat !!!) - tlak do 165/95 - bez klin.projevů, sledovat, či telefonicky upravení léčby, TK pod 115/70 bez klin.projevů - jen sledovat či opatrně snížit dávky léků na TK, telefonicky upravit, je li k tomu motání hlavy - vysadit léky na tlak a měřit si a tel. konzultovat  .........nevím-li poradím se telefonicky

10.) neupravená hladina glykémie - cukru ( vždy při boji s infekcí se zvýší hladina cukru v krvi, u diabetiků ..) dopor. hodnoty do 11 mol/l ( sledovat, dieta bez cukru zpřísnit, event. navýšení léků - telefonicky), je-li vyšší a bez projevů klinických konzultace telefonická, hodnoty pod 5 mmol/l na lécích se známkami motání hlavy, únovay, zmatenosti - vysatit či význ. zredukovat léky na cukr, telefonicky konzultovat  .............dále monitorovat domácím glukometrem .............nevím li telefonicky konzultuji    nechat v rozmezí 3,7- 10 mmol/l - nejsou -li klin.potíže

11.) vyrážka svědivá či jiné kožní projevy, "flíčky" po těle drobné splývavé s možnými různorodými projevy + svědění+ pocení se + zv.teplota - můžou být doprovodnými projevy infekce, dále jako nežádoucí úč.léčiva - alergie na složku léku, alergie na vl.pot, mechanické podráždění - drbání se ( i psychogenní příčina) a dále jiné chron. onem. psoriáza - lupénka, dermatitidy různé, urtiky - kopřivky aj. ... heterog.příčiny

12.) nervozita, úzkost, nespavost, podrážděnost, nechutenství, ztráta sexuálního apetitu, brnění končetin většinou symetrické, pocení dlaní - chladný pot, svědění kůže - nekontrolovatelné drbání  aj.     - většinou pokud je vyloučená organická příčina tak ze 60% dekomp.psychiky následky okolností, traumatické události, psychického tlaku, změny dění v okolí - rodina, práce, režim  .............  toto bude nejčastěji po opadnutí hlavní vlny výskytu COVID-19 po kulminaci, lidská psychika nyní "jede na vyplavení adrenalinu" opadne-li tenze dojde k dekomp.psychiky a projevy somatizací  ....řešení sociální problematiky ...tíživých živostních situací aj. ..

13.) průjem, řídká stolice   (projevy nej. dietního pochybení - splácáme vše co nejdeme, virové či bakteriál.kontaminace a jako následek zvýšené teploty či horečky - polikvidování stř.mikroflory teplota nad 38 st.C,

zvýšená psychická tenze napětí ...taky .. a dále

14.) bolesti v krku, hrdle, polykací potíže   ( virová -pharyngitida, bolí více jak angina, škrábání v krku na toto ATB nejsou !!!!

baketriální - angina strpt. na ATB !!! , + zv. uzliny, teploty, polykání slin obtížné, huhňavý hlas, malin. jazyk, bílé či jin.povlaky na mandlích ...

kdo nemá mandle nemůže mít anginu !!!

léčba než navštívím lékaře či budu kontaktovat ordinaci:

ad 1.) teplota:

- dostatek tekutin, nesycených CO2, pravidelně upíjet , ne alkohol, ne silná káva , ne silný černý čaj, ne energetické nápoje

- antipyretika: parecetamol 500 mg ( Paralen, Parabene, Paramax, Panadol atp.)

                       není-li alergie kys. acetylsalicylová ( Acylpyrin ...) dost lidí má alergii

                        ibuprofen ( Ibalgin, Ibuprofen, Ibumax ....  pozor v souvisl. s nemocní COVID-19 se nedoporučuje, neví se proč, ale je to tak, prý .... neověřeno ..)

                        nimesulid ( Nimesil aj. ... též jako NSAR snižuje tepl. a bolesti hlavy ..)

- dávkování při tepl nad 37,5 st.C, 38 st.C, po 3-4 hod., (iniciační dávka 1000 mg paracetemolu , dáel individ. dle tolerance, alergií, onem.jater, ledvin ...individuální, dle příbalového letáku !! , vhodné číst)

 ad 2.) - klidový režim domácího prostředí, bez vykonávání byť běžných domácích drobných prací - úklidy, luxování, utírání prachu aj. odpočívat - základ ... jinak se prodlužuje doba léčení, vhodné do postele a vyležet či vypotit

hlavně nechodit do práce, nejezdit autem

zavolat do ordinace a nechat si vystavit prac.neschopnost elektronicky - zavolat, sestra či lékař vám vystaví a ellektr. odešle ( co chceme vědět : zaměstnavatele - hlavní prac. poměr - ne OSVČ, brigády, nezaměstnaní, důchodci nepr., inv.důch.,studenti, přesnou adresu zaměstnavatele vč. ulice, PSČ a města i v Německu !!, profese,)

DPN-neschopenky vždy bez vycházek ,v době zákazu vycházení je to snad logické !!!

ad 3.) myorelaxantia (léky k uvolnění svalů)- volně prodejný Guajacuran 3x1 tbl. na uvolnění svalů dýchacích ( hrudník, skelet hor.končetin, břicho) velké sval. skupiny stehna,

pozor u lidí užívajích léky na psychiku a léky s tlum.účinkem !! tyto taky tlumí, sedují, neřídit motor. vozidla

 ad 4.) bez zátěže fyzické i psychické, a bežných domácích dr.prací, posedávat, nelehat si horizontálně, min.dva polštáře pod sebe, zvlhčovat zvduch .... aj.

ad 5.) jíst nedráždivou potravu, kaše, přesnídávky, rozmixované, pokud dva dny bez jídla nic extra se neděje, jen pít - upíjet po malých doušcích, nesycené CO2,   suché pečivo

vhodná ucucávat kolové nápoje podchlazená, nemražená - bez bublinek, vyšumět - snižuje teplotu ( bez záruky... ) doporučení laiků

ad 6.) klid. režim, bez prudkých pohybů, tekutiny, beze změny polohy - prudký pohyb z lehu do sedu či stoje, chvilku setrvat, při zvedání se přidržovat, nechodit daleko od pelestí či mimo domov, ne po či ze schodů, neřídit ..

ad. 7.)při palpitacích (bušení srdce) - uklidnění se ... zavřít oši a pomalu se nadechovat, chvilku zadržet dech a vydechovat .... vše v klidovém prostředí, bez rámusu , hluku, ztišit si televizi či hlasitou hudbu,

posadit se do křesla, na postel ... ne ve stoji ... ne si lehat

obličej do obou dlaní, zavřít oči ( nádech pomalý , zdrž, a pomalý výdech)

event. tzv. Valsavovy manévry - masáž karotických sinů, krkavic a jiné - lze nalézt na netu

ad 11.) kožní alergické projevy - antihistaminikum: loratadin, desloratadin,ceturizin, levocetirizin ( Aerius, Daselta, Zyrtec, Zodac, ... Dithiaden aj. klidně 2 tbl. najednou a dále dle kliniky

ad 12.) antidepresiva , anxiolytika - volně prodejný Guajacuran tbl. 3x1 - není-li alergie aj.

dále na Rp. S.O.S. BZD: Diazepam 5 mg (10 mg )1 tbl. dle toler., Neurol 0,25 mg či 0,5 mg 1 tbl. , Xanax, Frontin po všem neřídit motor vozidlo, ...mají tlumivý účinek ... sedace ...  benzodiazepiny- prokazatelný v krvi, moči aj.

dlouhodobé - např. Citalec, Elicea , Mirzaten, Asentra, Sertralin  ... zde lze nárazově i krátkodobě působící s.o.s BZD viz výše

ad 13.) dieta s vynecháním tuků, važit na vodě v páře, suché pečivo ....  rýže

tekutiny - nesycené CO2 !!! , upíjet - hrizí dehydratace,

antidiarhoica: volně prodejné: Smecta, Imodium,Endiaron  aj. ... event. carbo medicinalis ... živočiš. uhlí

na RCP.: Codein- na kašel , ale "staví taky", Reasec tbl. 3x1,  Ercefuryl - tč. má výpadek !!!

ATB - jen u prokáz. či v.susp. podežení na bakter.infekci ( vysoké CRP aj. dle kliniky)

ad 14.) bolesti v krku :

Priznitz. obklad :  vhlčený textil - vyždímat, nemusí být mrazivá voda .., ať neodkapává

                            neprodyšný obklad - igeliťák

                             suchý textil - přes to utěrka

nechat na krku 60 minut. posléze sejmout a asi na  15- 30 min. volně dýchat kůži, celk. v teple a posléze zopakovat asi min.5-6 x denně

- dostatek tekutin , upíjet, teplý čaj s citronem aj. je jedno co, něco co nedráždí a nemá hodn+ě cukru , cukr podněcuje množení baktérií

- úst.desinficiencium : Orofar ( lidocain) , či Tantum Verde  .... Strepsils, Septolete, Strepfen,   .....

v jakékoliv podobě ( cucavé pastylky, voda na kloktání či spray ... to je jedno ..)

- vitamin C 1000 mg/den

- pokud jsou povlaky či je podezření na anginu - pak. jistě ATB , ale to je přes lékaře !!!!! Anginy bakteriální 80% streptokokové - ATB !! Penciniliny , pokud není alergie ... rozhodně lékař.

( pharyngitidy - virové bolesti v krku nejsou na ATB - škodí se organismu ) Pozor iu na rezistenci organismu, kterou si tím můžete vypěstovat !!

pokud dané doporučení nestačí a potíže trvají déle jak 3 dny bez náznaku zlepšení, pak jistě kontaktujte ordinaci či lékaře !!!


Ordinační hodiny

Čas objednání je časem orientačním, není v našich možnostech vám zajistit čas přesný na minutu, budeme se snažit čas objednání dodržet -/+ půl hodinu. Pokud se tak nestane, přijměte omluvu. Věřte, že děláme proto maximum, ale každý klient potřebuje jiné množství věnovaného času.

Ordinace MOST

Den Nemocní Prevence Nemocní Objednaní
Pondělí 07:00-12:00 AKUTNÍ případy zrušeny do odvolání odběry NEJSOU ------
Úterý 07:00-12:00 AKUTNÍ případy zrušeny do odvolání odběry NEJSOU -----
Středa 07:00-12:00 AKUTNÍ případy zrušeny do odvolání odběry NEJSOU -----
Čtvrtek 07:00-12:00 AKUTNÍ případy zrušeny do odvolání odběry NEJSOU -----
Pátek 07:00-12:00 AKUTNÍ případy zrušeny do odvolání odběry NEJSOU -----Upozornění: Nebyly nalezeny žádné záznamy.


Pravidla ordinace

 • Akutní případy - nevolnosti, pocity na omdlení , torpidní bolesti, gravidní, onkologičtí pacienti v léčení mají přednost - hlásit sestře
 • Prevence se prosím objednávají telefonicky v ordinačních hodinách do 12-ti hodin. Nevolejte v polední pauzu či později
 • Na zmeškané hovory nevoláme zpět, na SMS zprávy nereagujeme
 • Na prevence a vyplnění jakýchkoliv formulářů zejména pro pojišťovnu je nutné se předem objednat.

Předepisování E-Receptů

Pokud nechcete chodit pro recepty do ordinace stačí telefonicky na číslo 608 72 00 75 zavolat následující informace:

 • 1. své jméno a příjmení
 • 2. název léku ( musíte si jej pamatovat) , gramáž léku a množství léku ( balení, počet kusů)
 • 3. e-mailovou adresu či mobilní telefonní číslo
 • 4. pro kontrolu vás sestra vyzve ke kontrole rodného čísla !!! event.zvoleného hesla dle GDPR (nutno zvolit)
 • 5. týž den ihned či po skončení ordinace vám jej lékař či sestra vypíše a pošle na vámi zvolený typ (buď SMS či e-mailem)
 • 6. po obdržení kódu eReceptu stačí zajít do ordinace s mobilem a danou SMS zprávou
 • 7. Doporučuji si do mobilu stáhnout aplikaci Lékarny ČR - kde pospárovat smsky a po kliknutí na kod se zobrazí čárový kod, který lékárník to jen oscanuje a bude mít snažší práci. !!!!!!

CENÍK

Ceník prohlídek a úkonů, které nehradí zdravotní pojišťovny.
Pacienti bez plného českého pojištění platí individuálně dle rozsahu vyšetření.

Úkon Cena
výpis ze zdravotnické dokumentace 250 Kč
výpis ze zdravotnické dokumentace - na počkání či do druhého dne 350 Kč
vyšetření na řidičský průkaz, vyšetření na držení střelné zbraně, vyšetření na držení plavebního průkazu (lodivodské zkoušky), či jiné vyšetření pro výkon specifických činností (myslivost,rybolov aj) 400 Kč
natočení EKG 250 Kč
vystavení zdravotního průkazu 300 Kč
minimální administrativní úkon, potvrzení pro studující 150 Kč
vypsání tiskopisu pro pojišťovny, vyjádření se pracovního zařazení pro potřeby Úřadu práce NICNICNICNIC 300 Kč
vstupní, periodická, mimořádná, výstupní prohlídka zaměstnanců (pro smluvní partnery) - pro nesmluvní pouze kategorie práce I. 600 Kč

O nás

MUDr. Pavel Lisický poskytuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči, odběry krve a biologického materiálu na rozbory a aplikaci očkovacích látek v kompetence praktického lékaře pro dospělé a v rámci smluvních vztahů s firmami ,pro které poskytuje pracovnělékařské služby.

Disponujeme EKG, INR, CRP, spirometrem, močovým analyzátorem. Lékař provádí kořenové obstřiky pro pojištěnce VZP, která má tento výkon nasmlouván.

Drobné chirurgické výkony v kompetenci praktického lékaře ( ošetření drobných řezných ran - steristripy, sutury, převazy chron. ran), dále aplikace i.v. , i.m injekcí , podání krátkodobých infuzí dle prostorových možností ( zatím není daná možnost, omezené prostory, pouze za příplatek v mezidobí polední pauzy ).

Provádíme předoperační vyšetření v kompetenci praktického lékaře, včetně odběrů žilní krve v odběrové místnosti (nová přístavba ordinace).

Ordinace je vybavena AED (automatickým externím defibrilátorem), přenosným (mezi ordinacemi vozím jej i v autě).

Máme bezbariérový přístup v Mostě a Brandově.

Ordinace provádí vyšetření pro pracovnělékařské služby dle zák.č. 373/2011 Sb v souladu s upravující vyhláškou č.79/2013 Sb pro předem nasmlouvané společnosti pro všechny kategorie práce I.-IV. a pro registrované klienty v kategorii I. Zaštítěné získaným certifikátem ze základů pracovního lékařství z roku 2014.Novelizace vyhl.č.436/2017 Sb.

Upozorňuji, že od 1.11.2017 vešla v platnost novela zákona č.202/2017 Sb, která upravuje platnost nočních prací a další novinky . Prosím firmy, drobné žinostníky nechť si legislativu nastudují a chodí jen s PLATNÝMI FORMULÁŘI.

Poskytujeme školení první pomoci v rámci poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance - laickou veřejnost - zpoplatněné (300,-/osobu /1,5 hodina , při větším zájmu osob slevu možná domluvit vždy)

Vybavení ordinace: (odpovídá minimálně platné legislativě) + ....

 • Test CRP, který rychle ověří, mají-li se použít antibiotika pro léčbu nemocného (pouze v Mostě)
 • Test INR na sledování koagulace (srážlivosti) krve u pacientů užívající antikoagulanty (ve všech ordinacích transportní i na horách)
 • EKG na sledování elektrické aktivity srdečního svalu (ve všech ordinacích, včetně všech ordinacích i na horách)
 • tlakový holter (tč. není k dispozici pro poruchu)
 • spirometr (pro pracovnělékařské služby)
 • Uritex (přístrojové vyhodnocení moči s tištěným výstupem), nutné pro pracovnělékařské služby
 • AED ( automatický externí defibrilátor) umístěn v autě, které je od ordinace vzdáleno pár metrů
 • Detektor spánkové apnoe (vyšetřování tč. není zahájeno)
 • pulzní oxymetr ( měření okysličenosti krve kylíkem)
 • TOKS (test na okultní krvácení, v rámci detekce mikroskopické přítomnosti hemoglobinu ve stolici - prevence nádoru tlustého střeva, okažitý výsledek)
 • tabulky k vyšetření barvocitu (Stiling a spol), Jäggerův oční test - orientační vyšetření
 • Snellenův optotyp (na vyšetření zrakové ostrosti)
 • Profesionální detektor přítomnosti alkoholu v dechu Dräger s certifikovanou kalibrací včetně tiskopisů a lékařských vyšetření na požití alkoholu
 • Orientační testery na přítomnost návykové látky


GDPR: (ochrana osobních údajů)

Certifikáty a osvědčení

Fotogalerie

Náš tým

Lékař

MUDr. Pavel Lisický

Jednatel a lékař
zdravotní sestra

Alena Vogeltanzová

zdravotní sestra

Kontaktujte nás

Na zmeškané hovory nevoláme zpět, na SMS zprávy nereagujeme !!!
Prevence a objednání se nedějí po e-mailu !!!
Prevence se prosím objednávají telefonicky v ordinačních hodinách do 12-ti hodin. Nevolejte o polední pauzu či později !!!

Číslo účtu

115-5066410267/0100 KB Louny

E-mail

[prot ea]

Kontakt na účetní: Leco spol s.r.o., Ing. Petscherová 476 769 067, [prot ea] (jen pro dotazy na vyúčtování faktur)

S jakými pojišťovnami spolupracujeme?

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Revírní bratrská pokladna (213), Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)

Volnočasové zájmy